floridaverhuur.nl


  IK HEB GEEN SPECIFIEKE DATA
 Hidden Harbor Paradise
From
$381
per night

3 Bedrooms - Delray Beach
 Cape Coral Sunset Paradise
From
$171
per night

4 Bedrooms - Cape Coral
 Windsor At Westside Community (106368)
From
$321
per night

8 Bedrooms  - Kissimmee, Orlando
Vacation homes in Fort Lauderdale / Palm Beach / Southeast Florida Vacation homes in Fort Myers / Cape Coral / Southwest Florida Vacation homes in Orlando / Disney Area


Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika grad zagreb
Broj 11 od 2. lipnja 2014. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10 i 11/14) članak 3. mijenja se i glasi:. U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10 i 17/10) članak 3. mijenja se i glasi:. U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba. 15/10, 17/10 i 11/14) članak 3. mijenja se i glasi:. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, donosi. Gradska skupština Grada Zagreba na ... Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika ... "Za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika primjenjuje se ... Apr 24, 2017 — Broj 9 od 24. travnja 2017. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. povećaj. zatvori. Broj 15 od 24. rujna 2010. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. -014 koeficijenti za obraćun plaće.doc. Apr 19, 2017 — ... 17/10, 18/10, 2/11 i 12/11) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10 i ... PRAVNI TEMELJ. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, donosi Gradska skupština Grada ... Ovom se odlukom određuju koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba. Članak 2. Odluka o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika koje bira ili ... osnovica koja se primjenjuje za izračun plaće službenika i namještenika u ... Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik ... obavljaju i druge poslove prema nalogu nadređenog službenika/namještenika, ... Apr 19, 2017 — ... 3/13) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, 15/10 i 17/10) osnovna plaća ... Oct 4, 2021 — Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21) Apr 19, 2017 — Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10,17/10,11/14, 9/17 i 17/21). U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba. 15/10 i 17/10) članak 3. mijenja se i glasi:. Apr 19, 2017 — Temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u ... 17/10, 18/10 i 2/11) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i ... Gradonačelnik Grada Zagreba. Predmet: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ... Gradonačelnik Grada Zagreba razmotrio je i utvrdio Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, ... ... o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ... Popis važećih propisa Grada Zagreba i popis drugih značajnijih akata od ... Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba. AKTI: ... Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2020. ... Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (15/10, 17/10, 11/14, ... za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba ... Odluku o odgodi, odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovoga ... Jul 14, 2021 — Čudio se gradonačelnik Tomislav Tomašević primanjima u Gradu neki dan na ... o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Zagrebačke županije. Članak 1. Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za ... Jun 8, 2018 — ODLUKU o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima. Grada Jastrebarskog. Članak 14. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plače službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka. Materijal izradio: Tatjana Faletar ... U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ("Službeni glasnik Grada. Kaštela", broj 16/13,17/13, 15/15 i 6/16) u članku 3. u ... plaća gradonačelnika Grada Zagreba, u iznosu većem od umnoška ... Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona. Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa ... Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ... Dec 4, 2020 — Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske ... Dec 18, 2019 — O D L U K U o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara. Članak 1. Ovom Odlukom određuju se ... I. Zagrebačka županija sa sjedištem u Gradu Zagrebu,; II. ... Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se u rasponu od 1,00 do 6,00. (1) Radna mjesta službenika klasificiraju se prema standardnim mjerilima ... radnih mjesta u odluci kojom se određuju koeficijenti za obračun plaća iz ... Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom ... izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave grada Vrgorca („Vjesnik – Službeno glasilo Grada Vrgorca“, ... ljeni tekst Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, uočena je greška, te Tajnik. Grada daje. I S P R A V A K. U Odluci o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika ... Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iznose, kako slijedi:. ovlast za donošenje odluke o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne.
Jan Welten
Objectbeheerder
+1 954.913.0431

Bing Google